Gjennom Headhunting kommer vi alltid i dialog med noen av de aller fremste menneskene - forutsatt at prosessene gjøres på en profesjonell og korrekt måte.

Uansett hvor gjennomarbeidet og imponerende en prosessbeskrivelse ser ut, vet vi at det også stilles store krav til konsulenten. Alle våre konsulenter har tyngre erfaring innen de ulike arbeidsfeltene.

Våre prosesser varierer fra oppdrag til oppdrag og etter hvilken kompleksitet oppdraget har.
En standard prosessbeskrivelse vil ha følgende elementer:

Avdekke klientens behov
Våre konsulenter gjennomfører detaljerte samtaler om klientens selskap, stillingen og idealkandidaten. En grundig krav- og prosesspesifikasjon utarbeides og danner grunnlag for det videre arbeidet.

Identifisering av kandidater
Konsulentene finner kandidater gjennom eget nettverk, nettverket til kollegene, samt gjennom researchaktiviteter. Slik får konsulenten en komplett oversikt over kandidater fra relevante miljøer.

Dialoger med kandidater
Profesjonell og riktig kommunikasjon med relevante kandidater er av største betydning, og det er her mange rekrutteringskonsulenter dessverre feiler. En profesjonell presentasjon og åpen konfidensiell dialog er avgjørende for å vekke interesse hos de fremste kandidatene.

Gjennom våre dialogteknikker og avklaringsmetoder kan vi med stor sikkerhet forutsi om kandidaten vil lykkes.

Forhandlingssituasjonen
Et kritisk punkt er å få vår klient og den riktige kandidaten til å formalisere en avtale. Våre konsulenter er forhandlingsvante og kjenner mekanismene, behovene og forventningene hos begge parter, og bistår gjerne i kontraktsforhandlingene.

Oppfølging
4U Consulting er opptatt av at våre klienter og kandidater får oppfylt sine forventninger. Vi følger derfor alltid opp ved integrering og utvikling av kandidaten hos kunden. Da våre konsulenter har bred forretningsforståelse og erfaring, gir dette ofte en stor merverdi for begge parter.

Vi forstår våre klienters forretninger og utfordringer, da vi lever der våre kunder lever. Vår praktiske tilnærming resulterer i fornøyde klienter og kandidater. For videre å diskutere ditt rekrutteringsbehov, kontakt oss.

Vi vet av erfaring at våre klienter, kandidater og øvrige samarbeidspartnere blir overrasket over våre arbeidsmåter og ikke minst de resultater vi leverer.

Avdekke klientens behov

Identifisering av kandidaten

Dialoger med kandidater

Forhandlingssituasjonen

Oppfølging

 

Devider