Å definere en felles enighet og plattform rundt en lederutviklingsprosess med den enkelte leder, er av avgjørende betydning dersom man skal lykkes med å faktisk gjøre en utvikling.

Et godt grunnarbeid gir ofte et godt resultat, derfor legger vi betydelig vekt på å gjøre grundige og relevante analyser og behovsavdekninger. Ofte kan dette være med basis i allerede gjennomførte ledermålinger (360) og via samtaler med både ansatte og ledere.

4U Consulting tror ikke at det er mulig å endre en leders personlighet, men vi har erfart at ledere med god veiledning og trening kan bli enda bedre til å bruke sine aller beste egenskaper og sågar utvikle noen man kanskje ikke trodde man hadde.

I et utviklingsløp er 4U Consultings oppgave å sørge for at du som leder blir enda mer bevisst på hva du er god til og hva du skal utvikle. Dette gjøres ved å utfordre, støtte, provosere, sparre med og observere lederen både en til en og i faktiske ledersituasjoner.

Vi forstår våre klienters forretninger og utfordringer, da vi lever der våre klienter lever. Vår praktiske tilnærming resulterer i fornøyde klienter.
For videre å diskutere ditt behov for lederutvikling, kontakt oss.

Vi garanterer at du blir positivt overrasket over våre arbeidsmåter og ikke minst resultatene!

Vi innehar en solid dybdekunnskap innenfor følgende arbeidsfelt:

 

Devider