4U Consulting jobber med klienter i børsnoterte selskaper, offentlig og privat sektor og investormiljøer og selskaper som ønsker å etablere seg i Norge og Norden.

Vi fordeler oppdragene internt på de konsulenter som innehar den nødvendige forretningskompetansen, og om nødvendig benytter vi flere konsulenter på samme oppdrag.

Vi har en strategisk lokasjon i Oslos CBD-område (Aker Brygge). Dermed er vi nær mange av våre klienter, kandidater og øvrige samarbeidspartnere.

Når vi inngår et samarbeid med våre klienter, ser vi ikke på det enkelte oppdrag som kun en transaksjon, men et samarbeid som vi ønsker å utvikle over tid.

Vi begrenser vårt klientvolum ved å være selektive på hvem vi samarbeider med. Vi skal ikke bli størst, men best.

Vi forstår våre klienters forretninger, da vi lever der våre klienter lever. Vår oppfatning er at våre klienters tillit alltid er på lån, noe som resulterer i at vårt fokus alltid er å ha optimal leveransekvalitet på de oppdrag våre klienter tiltror oss.
Resultatet er at våre klienter forblir vår forretningsparter over lang tid.

For videre å diskutere ditt behov for rådgivning, kontakt oss.

Vi vet av erfaring at våre klienter, kandidater og øvrige samarbeidspartnere blir overrasket over våre arbeidsmåter og ikke minst de resultater vi leverer.

Vi innehar en solid dybdekunnskap innenfor følgende arbeidsfelt:

Devider