Vi tilbyr våre klienter og kandidater et bredt nettverk og god kompetanse innenfor sektoren.

Beskrivelse av våre kapasiteter innenfor eiendomsmegling:

Det er en krevende og omfattende oppgave å skaffe den riktige kandidaten på rett plass til rett tid. Vi jobber daglig med å kartlegge de aktuelle kandidatenes praktiske og teoretiske kompetanse, fagområder, ambisjoner, salgserfaring og kunnskap om geografiske områder.

Som klient vil du få tilgang på de beste kandidatene opp mot det behov som selskapet til en hver tid måtte ha. Kompetansekravene innenfor sektoren har gjort, og vil i fremtiden gjøre, det enda mer krevende og langt viktigere å få på plass de riktige kandidatene med den rette profilen.

Vi gjør dette trygt og effektivt.

Som kandidat kan vi tilby et godt innarbeidet nettverk av relevante bedrifter. Vår praktiske erfaring fra bransjen kombinert med høy formalkompetanse, vil sikre en god og trygg ansettelsesprosess.

Vanlige oppdrag:

  • Eiendomsmegler
  • Megler
  • Eiendomsmeglerfullmektig
  • Eiendomsrådgiver
  • Fagansvarlig
  • Daglig leder
  • Oppgjørsansvarlig
  • Visningsassistent
  • Jurist
  • Advokat
Devider