Energisektoren spiller en viktig rolle i de globale klimautfordringene og vil møte mange nye utfordringer de kommende år.

Å identifisere og tiltrekke seg de beste kandidatene vil være essensielt for å bidra til at selskapene står styrket i det viktige arbeidet rundt de globale klimautfordringene. Få bransjer har så stor innvirking på miljøet, positivt som negativt, når beslutninger blir fattet.

Tilgang til kompetent arbeidskraft innenfor teknologi og realfag har stor betydning for innovasjon og verdiskaping i denne sektoren. Riktig kompetanse er derfor en forutsetning for videreutvikling av bedrifter og bransje.

Energibransjen vil i årene som kommer være en sentral aktør i videreutviklingen av fornybar energi, og det er rimelig å anta at bransjen i løpet av de neste fem årene minimum vil trenge 6-7000 nye medarbeidere.

Vår dype kunnskap i denne bransjen gjør at vi tiltrekker oss klienter, kandidater og oppmerksomhet innenfor denne sektoren. Det gir oss det aller beste utgangspunktet for å tilby våre klienter noen av bransjens beste kandidater.

Vi velger å jobbe med et mindre antall klienter for å ha fokus på våre klienters oppdrag og de mennesker disse tiltrekker seg.

Vi forstår våre klienters forretninger og utfordringer, da vi lever der våre klienter lever. Vår praktiske tilnærming resulterer i fornøyde klienter og kandidater. For videre å diskutere ditt rekrutteringsbehov, kontakt oss.

Vi vet av erfaring at våre klienter, kandidater og øvrige samarbeidspartnere blir overrasket over våre arbeidsmåter og ikke minst de resultater vi leverer.

Vanlige oppdrag:

 • Geofysiker
 • Geolog
 • Petrophysicist
 • Petrophysics
 • Senior Geofysiker
 • Wellsite Geology
 • Geophysics
 • Geoteknikere
 • Seniorrådgiver Energi
 • Drilling Cost Controller
 • Principle Consultants
 • Energianalytiker
 • Prosjektingeniør
 • Sr. Technical Safety Engineer
 • CEO
 • Vedlikeholdsdirektør
 • Analytiker fornybar energi
 • Programrådgiver
 • PDMS Designer
 • Project Engineer
 • Senior Technologist
 • Manager Project Logistics
 • Mekanisk designer
 • Systemingeniør
 • Technical Sales Manager
 • Prosessingeniør
 • Driftsingeniør
 • Project Manager Integrated technology
 • Driftsdirektør
 • Prosjektleder
 • DAK-operatør

Devider