I dagens krevende og stadig skiftende marked forekommer det ofte at en type kompetanse kan bli overflødig, samtidig som en ny kompetanse er påkrevd

Ofte er dette en særdeles utfordrende situasjon for de impliserte. Både arbeidsgiver og ansatt har sine klare preferanser og behov inn mot en ny situasjon. Altfor ofte er det dessverre slik at man ikke ser nok på de mulighetene de ulike parter har, når en slik utfordrende situasjon oppstår.

Vår erfaring med å bistå oppdragsgivere så vel som ansatte og kandidater viser seg å gi alle parter en ryddig og god prosess.

I praksis betyr dette at vi flytter den kompetansen man finner overflødig, inn i en organisasjon hvor denne kompetansen er etterspurt. Videre sørger vi for at den nye kompetansen tilsettes hurtigst mulig.
Vår gode og brede forretningsforståelse, vår evne til å vinne tillit hos kandidater kombinert med en selvfølgelig diskresjon gjør oss i stand til å gjennomføre slike prosesser til beste for både oppdragsgiver og kandidat.

Vi forstår våre klienters forretninger og utfordringer, da vi lever der våre klienter lever. Vår praktiske tilnærming resulterer i fornøyde klienter og kandidater. For videre å diskutere ditt behov for en replacement-prosess, kontakt oss.

Vi vet av erfaring at våre klienter, kandidater og øvrige samarbeidspartnere blir overrasket over våre arbeidsmåter og ikke minst de resultater vi leverer.

Vi innehar en solid dybdekunnskap innenfor følgende arbeidsfelt:

Devider